Sizin İçin Buradayız

World'ü Tanıyın

WORLD boşluk TC Kimlik Numaranızı yazın; Turkcell, Avea, Vodafone 4421'e gönderin!
World  başvurunuzu ''WORLD'' boşluk TC kimlik numarınızı 4407'ye SMS atarak takip edebilirsiniz.
3D Secure

Faiz ve Ücretler

29138 sayılı yönetmelik gereği, 03.10.2014 tarihinden itibaren değişen ücret kalemleri ile ücret değişikliklerine ilişkin vazgeçme hakkınızla ilgili detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

23 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yıllık üyelik ücret değişiklikleri ve söz konusu ücret artışına ilişkin vazgeçme hakkınızla ilgili detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

7 Mart 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yıllık üyelik ücret değişiklikleri ve söz konusu ücret artışına ilişkin vazgeçme hakkınızla ilgili detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

17 Şubat 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yıllık üyelik ücret değişiklikleri ve söz konusu ücret artışına ilişkin vazgeçme hakkınızla ilgili detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

11 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yıllık üyelik ücret değişiklikleri ve söz konusu ücret artışına ilişkin vazgeçme hakkınızla ilgili detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Worldcard Faizleri

Alışveriş Faizi

Dönem borcunuzun tamamını, son ödeme tarihine kadar ödemeniz halinde alışverişlerinizden (taksitli işlemler dahil) kaynaklanan borcunuza faiz işletilmemektedir. Son ödeme tarihine kadar dönem borcunun tamamının ödenmemesi halinde ise (asgari tutarın ödenmesi zorunludur) kalan borcunuza hesap kesim tarihinden itibaren günlük bakiyeniz üzerinden faiz hesaplanır. Kredi kartınıza tahsis edilen limiti aşmanız durumunda, aynı gün, aşılan tutara alışveriş faiz oranı üzerinden faiz hesaplanmaya başlar. Toplam borç bakiyesi tahsis edilen limite düşene kadar faiz işlemeye devam eder. Worldcard için uygulanan alışveriş faiz oranı %1,84'tür.

KKDF ve BSMV dahil değildir.

Nakit Çekim Faiz Oranı

Nakit çekim işlemlerinde, aynı gün faiz işlemeye başlamakta ve Hesap Özeti'nizde, hesap kesim tarihine kadar oluşan faiz yer almaktadır. Bir sonraki hesap kesim tarihi ile ödeme yaptığınız tarih arasındaki faiz, Hesap Özeti'nizde yer alır. (Aynı uygulama nakit çekme hükmünde sayılan (casino vs) işlemler için de geçerlidir.) Worldcard için uygulanan nakit çekim faiz oranı %1,84'tür.

KKDF ve BSMV dahil değildir.

Taksitli Nakit Avans Faiz Oranı

Taksitli Nakit Avans faiz oranı ve taksit sayısı ile borçlanılan tutar üzerinden hesaplanan toplam faiz tutarı anapara üzerine eklenecek ve bu toplam tutar üzerinden eşit taksitlere bölünecektir. Taksitler her ay dönem borcuna eklenecektir. Aylık geri ödeme taksit tutarının asgari ödeme oranına göre belirlenen miktarı, asgari tutarın içerisinde yer almaktadır. Kredi kartı dönem borcunun tamamı ödendiğinde taksit tutarının tamamı da ödenmiş olacaktır. Ancak, kredi kartı son ödeme tarihinde ödeme yapılmadığı veya taksit tutarından az ödeme yapıldığı durumlarda, (örn. asgari tutar ödendiğinde), hesap kesim tarihi esas alınarak, dönem borcu içinde yer alan taksitli nakit avans taksit tutarının anapara kısmı üzerinden günlük mevcut nakit çekim faizi işletilecektir.

Taksitli Nakit Avans faiz oranları ve taksit seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.

  • 5 - 11 ay arası faiz oranı %1,84
  • 12 ay vade için faiz oranı %1,80

KKDF ve BSMV dahil değildir.

Gecikme Faizi

Hesap Özeti'nde yer alan asgari ödeme tutarının son ödeme tarihine kadar ödenmemesi halinde, ödenmemiş asgari tutarınıza son ödeme tarihinden itibaren günlük bakiyeniz üzerinden gecikme faizi hesaplanır. Gecikme faiz oranı %2,34'tür.

Koçbank kredi kartlarına uygulanan TL faiz oranı Yapı Kredi faiz oranları ile aynı olmakla birlikte, USD faiz oranı %1,70'tir. Belirtilen faiz ve ücretler Yapı Kredi tarafından değiştirilebilir.

KKDF ve BSMV dahil değildir.

Alışveriş ve Gecikme Faizi Hesaplama Örnekleri

Alışveriş (akdi) ve gecikme faiz oranlarının nasıl hesaplandığıyla ilgili örnekleri aşağıda bulabilirsiniz.

Aşağıdaki örnekler Hesap Kesim Tarihi ile Son Ödeme Tarihinin arasında 10 Gün, Son Ödeme Tarihi ile bir sonraki Hesap Kesim Tarihinin arasında 20 gün olduğu durumlar için oluşturulmuştur. Bu tarih aralıkları hesaplanırken, gerçek gün aralıkları dikkate alınmaktadır. (Ayrıca hesaplamalar asgari ödeme oranının %30 olduğu duruma göre yapılmıştır.)

1.Örnek

Kredi Kartı Limitinden 1.000 TL tutarında kullanım olursa ve son ödeme tarihinde 300 TL asgari tutarın tamamının ödendiği durumda örnek faiz hesaplaması;

Hesap kesim tarihinden bir sonraki hesap kesim tarihine kadar kalan bakiye olan 700 TL’ye alışveriş faizi işler,

Alışveriş Faiz Oranı: %1,84

Asgari Ödeme Tutar %30: 1.000 x %30 = 300 TL

Ödeme Tutarı: 300 TL

Ödenmeyen Tutar: 1.000 – 300 = 700 TL

Ödenmeyen tutara hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasında alışveriş faizi tahakkuk eder:

Alışveriş Faiz Tutarı: 700 x 10 x %1,84/30 = 4,29 TL

Ödenmeyen tutara son ödeme tarihinden bir sonraki hesap kesim tarihine kadar alışveriş faizi tahakkuk eder:

Alışveriş Faiz Tutarı: 700 x 20 x %1,84/30 = 8,59 TL

Toplam Faiz Tutarı: 4,29 + 8,59 = 12,88 TL

Kullanım Tutarı Asgari Ödeme Tutar Oranı Asgari Ödeme Tutarı Ödeme Tutarı Toplam Ödenmeyen Tutar Alışveriş Faiz Oranı Alışveriş Faiz Tutarı* Alışveriş Faiz Tutarı** Toplam Faiz Tutarı
1.000 TL 30% 300 TL 300 TL 700 TL %1,84 4,29 TL 8,59 TL 12,88 TL

2.Örnek

Kredi kartı limitinden 1.000 TL tutarında kullanım olursa ve son ödeme tarihinde 300 TL asgari tutarın altında 150 TL (Asgari tutar altında ödeme durumu) ödeme yapılması durumunda örnek faiz hesaplaması;

Toplam borcun ödenmeyen kısmı için hesap kesim tarihinden son ödeme tarihine kadar alışveriş faizi, son ödeme tarihinden itibaren asgari tutarın ödenmeyen kısmı için gecikme faizi, kalan hesap bakiyesinin asgari tutarı aşan ödenmeyen kısmı için ise alışveriş faizi uygulanır.

Alışveriş Faiz Oranı: %1,84

Gecikme Faiz Oranı: %2,34

Asgari Ödeme Tutarı %30: 1.000 x %30 = 300 TL

Ödeme Tutarı: 150 TL

Asgari Ödeme Tutarının Ödenmeyen Kısmı: 300 - 150 = 150 TL

Ödenmeyen tutara hesap kesim tarihinden son ödeme tarihine kadar alışveriş faizi tahakkuk eder:

Alışveriş Faiz Tutarı: 850 x %1,84 x 10/30 = 5,21 TL

Asgari ödeme tutarın ödenmeyen kısmına son ödeme tarihinden bir sonraki hesap kesim tarihine kadar gecikme faizi tahakkuk eder:

Gecikme Faiz Tutarı: 150 x %2,34 x 20/30 = 2,34 TL

Kalan tutara son ödeme tarihinde bir sonraki hesap kesim tarihine kadar alışveriş faizi tahakkuk eder:

Alışveriş Faiz Tutarı: 700 x %1,84 x 20/30 = 8,59 TL

Toplam Faiz Tutarı: 5,21 + 2,34 + 8,59 = 16,14 TL

Kullanım Tutarı Asgari Ödeme Tutar Oranı Asgari Ödeme Tutarı Ödeme Tutarı Toplam Ödenmeyen Tutar Asgari Ödeme Tutarının Ödenmeyen Kısmı Alışveriş Faiz Oranı Gecikme Faiz Oranı Alışveriş Faiz Tutarı* Gecikme Faiz Tutarı Alışveriş Faiz Tutarı** Toplam Faiz Tutarı
1.000 TL 30% 300 TL 150 TL 850 TL 150 TL %1,84 %2,34 5,21 TL 2,34 TL 8,59 TL 16,14 TL

3.Örnek

Kredi kartı limitinden 1.000 TL tutarında kullanım olursa ve asgari tutar da dahil olmak üzere toplam tutarın hiç ödenmemesi durumunda örnek faiz hesaplaması;

Toplam borcun ödenmeyen kısmı için hesap kesim tarihinden son ödeme tarihine kadar alışveriş faizi, son ödeme tarihinden itibaren asgari tutarın ödenmeyen kısmı için gecikme faizi, kalan hesap bakiyesinin asgari tutarı aşan ödenmeyen kısmı için ise alışveriş faizi uygulanır.

Alışveriş Faiz Oranı: %1,84

Gecikme Faizi Oranı: %2,34

Asgari Ödeme Tutarı %30: 300 TL

Ödeme Tutarı: 0 TL

Asgari Ödeme Tutarının Ödenmeyen Kısmı: 300 TL

Ödenmeyen tutara hesap kesim tarihinden son ödeme tarihine kadar alışveriş faizi tahakkuk eder:

Alışveriş Faiz Tutarı: 1.000 x %1,84 x 10/30 = 6,13 TL

Asgari tutarın ödenmeyen kısmına son ödeme tarihinden bir sonraki hesap kesim tarihine kadar gecikme faizi tahakkuk eder:

Gecikme Faiz Tutarı: 300 x %2,34 x 20/30 = 4,68 TL

Kalan tutara son ödeme tarihinden bir sonraki hesap kesim tarihine kadar alışveriş faizi tahakkuk eder:

Alışveriş Faiz Tutarı: 700x %1,84 x 20/30 = 8,59 TL

Toplam Faiz Tutarı: 6,13 + 4,68 + 8,59 = 19,40 TL

Kullanım Tutarı Asgari Ödeme Tutar Oranı Asgari Ödeme Tutarı Ödeme Tutarı Toplam Ödenmeyen Tutar Asgari Ödeme Tutarının Ödenmeyen Kısmı Alışveriş Faiz Oranı Gecikme Faiz Oranı Alışveriş Faiz Tutarı* Gecikme Faiz Tutarı Alışveriş Faiz Tutarı** Toplam Faiz Tutarı
1.000 TL 30% 300 TL 0 TL 1.000 TL 300 TL %1,84 %2,34 6,13 TL 4,68 TL 8,59 TL 19,40 TL

* Hesap Kesim Tarihinden Son Ödeme Tarihine Kadar

** Son Ödeme Tarihinden Bir Sonraki Hesap Kesim Tarihine Kadar

Yıllık Üyelik Ücretleri

Kartların verildiği ilk yıl da dahil olmak üzere her yılın sonunda, asıl kart için ve her bir ek kart için alınır. Yıllık üyelik ücreti kart bazında değişmektedir.

Yıllık üyelik ücretlerini öğrenmek için tıklayınız.

Kredi Kartı yıllık üyelik ücretinizi Worldpuan'larınız ödüyor.

Puan ile ödeme talimatı verin, kredi kartı yıllık üyelik ücretiniz birikmiş Worldpuan'larınız ya da Avanspuan'larınızla ödensin.

Ödeme talimatınızı,

  • Yapı Kredi şubesinden,
  • 444 0 444 Yapı Kredi Telefon Bankacılığı'ndan ve
  • Yapı Kredi İnternet Şubesi'nden verebilirsiniz.
Diğer Ücretler*

Nakit Çekim Ücreti

Kredi kartınızla nakit çekilen veya nakit çekim hükmünde sayılan tutarlar için alınacak nakit çekim ücreti, Yapı Kredi ATM'leri, Yapı Kredi Telefon Bankacılığı ve Yapı Kredi İnternet Şubesi için tutarın %3,75'i + 6 TL; Yapı Kredi Şubeleri ve yurtiçi/yurtdışı diğer bankalar için tutarın %3,75'i + 8 TL olarak tahsil edilmektedir.

İşlem Ücreti

Kredi kartı hesabınızdan ödenen anlaşmalı kurumlara ait faturalar ve SGK prim ödemeleri için her bir 0 - 50 arası fatura/prim ödemesi için 0,75 TL; 50,01 - 100 TL arası fatura/prim ödemesi için 1,50 TL; 100,01 TL ve üzeri fatura/prim ödemesi için ise fatura/prim tutarının % 2'si kadar işlem ücreti alınacaktır. Bireysel ve Ticari kredi kartları ile www.sgk.gov.tr üzerinden yapılacak her bir SGK ödemesi için %1 işlem ücreti alınacaktır.

İlgili banka kanallarından (şube, internet bankacılığı, telefon bankacılığı) kredi kartıyla yapılacak anlık işlem niteliğindeki belirli vergi ödemelerinden tutarın %1'i kadar tahsilat fonlama ücreti alınacaktır.

Ödeme İşlem Ücreti

Ödeme noktası olan World Üye İşyerleri'nden, PTT online şube ve merkezlerinden yapılan her bir ödeme için 3,40 TL ödeme işlem ücreti yansıtılacaktır.

Kart Yenileme Ücreti

Bir takvim yılı içerisinde kayıp, çalıntı, kart/program/özellik değişiklikleri ve benzeri nedenler dolayısıyla gerçekleştirilen üç ve üzeri adette kart yenilemelerinde her bir asıl ve ek kart yenilemesi için 10,95 TL ücret alınacaktır.

Geçmiş Dönem Hesap Özeti Ücreti

Bankanın ilgili kanalları ile bir yıldan daha eski döneme ait hesap özetleri taleplerini iletmiş olan müşterinin geçmiş dönemlere ait hesap özetlerinin basılı, SMS, posta veya e-posta olarak talep edilmesi durumunda, 1,85 TL ücret alınacaktır.

*Yukarıda belirtilen ücretlere BSMV ve varsa KKDF dahildir.

Hesap Özeti ile İlgili Açıklamalar

Son Ödeme Tarihi

Hesap kesim tarihinden 10 gün sonrasına denk gelen, borcunuzun ödenmesi gereken son tarihtir. Bu tarih, hafta sonu ya da resmi tatil günlerine denk geldiğinde bir iki gün kayabilir.

Dönem Borcu

Hesap kesim tarihi itibariyle, kalan taksitler toplamı hariç son ödeme tarihi itibariyle ödenmesi gereken tutardır.

Ödenmesi Gereken Asgari Tutar

Hesap Özeti'nin son ödeme tarihinde ödenmesi zorunlu kısmı olup; bankamızda bulunan kredi kartlarınızın toplam limiti 15.000 TL'ye kadar ise kredi kartlarının dönem borcunun %30'undan, 15.000 TL ve 20.000 TL arasında ise kredi kartlarının dönem borcunun %35'inden, 20.000 TL ve üzeri ise kredi kartlarının dönem borcunun %40'ından ve bankacılık sektörü açısından yeni tahsis edilen kredi kartlarında kartın sektördeki ilk kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun %40'ından az olamaz ve bu oranlardan az olmamak üzere bankamızca belirlenir.

Tüm kartlar için, limit aralığına göre intibak süresi uygulanacaktır. 17 Aralık 2010 tarihinden sonra bankacılık sektöründe ilk defa tahsis edilen yeni kredi kartları hariç olmak üzere, asgari ödemelerin değişeceği tarihler ve mevcut Yapı Kredi kredi kartlarının toplam limitlerine göre uygulanacak asgari ödeme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Kart Limitlerinizin Toplamı

Asgari ödeme oranlarının geçerli olacağı tarih aralığı 0 - 5.000 TL arasında ise 5.000 - 15.000 TL arasında ise 15.000 - 20.000 TL arasında ise 20.000 TL ve üstü ise
17.06.2011 - 16.12.2011 20% 22% 22% 22%
17.12.2011 - 16.06.2012 22% 25% 25% 25%
17.06.2012 - 16.12.2012 22% 25% 28% 28%
17.12.2012 - 16.06.2013 25% 25% 30% 30%
17.06.2013 - 16.12.2013 25% 25% 30% 35%
17.12 2013 - 31.12.2013 25% 25% 30% 40%
01.01.2014 - 31.12.2014 27% 27% 32% 40%
01.01.2015 ve sonrası 30% 30% 35% 40%

*Yeni tahsis edilen kredi kartlarında, kullanım başlangıç tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar asgari ödeme oranı %40 olarak uygulanacaktır.