Fon Alım Talimatı

 • World ile tek seferlik talimatlarda talimat günü, düzenli Fon Alım talimatı verilmesi halinde ise müşterinin her ay için talimatında belirttiği tarihte, işlem için yeterli kullanılabilir limitinin bulunması işlemin gerçekleşebilmesi için gereklidir. Fon Alım tutarından daha az kullanılır limit bulunması durumunda kısmi Fon Alımı yapılmamaktadır.
 • World ile Fon Alım işleminin provizyonu müşterinin talimatta belirttiği tarihte* yukarıda belirtilen limit şartlarını sağlanması durumunda alınır. Müşterinin Merkezi Kayıt Kuruluşunda sicili yoksa Fon Alım işlemi gerçekleşmeyebilir.
 • Fon Alım talimatı için vadesiz mevduat hesabınızın bulunması gerekmektedir.
 • World ile Fon Alımı'nda asgari talimat tutarı 100 TL'dir.
 • World ile Fon Alım işleminin gerçekleşmesi için, son ödeme tarihinde Fon Alım işleminin de dahil olduğu dönem borcunun tamamının ödenmesi gerekmektedir.
 • Fon Alım emri, son ödeme tarihinde yukarıda belirtilen ödeme şartlarının kontrolünden sonra, alımı yapılacak yatırım fonunun içtüzük / izahnamesinde belirlenmiş valör uygulamasına uygun olarak yaratılır. Son ödeme tarihinde dönem borcunun tamamı ödenmediği takdirde, son ödeme tarihinden 1 gün sonra Fon Alım emri iptal edilecek ve ilgili tutar karta iade edilecektir.
 • Valörlü fonlarda, ödeme şartları kontrolü yapıldıktan sonra eğer şartlar sağlanıyorsa son ödeme tarihini takip eden gün emir girişi yapılır ve bir gün sonra o günkü fon fiyatından Fon Alımı gerçekleşir. Aynı gün valörlü fonlarda ise ödeme şartları sağlanmışsa, son ödeme tarihini takip eden gün emir girişi yapılarak Fon Alım işlemi gerçekleşir.
 • Bir önceki döneme ait son ödeme tarihi ile güncel döneme ait hesap kesim tarihine kadar verilen Fon Alımı iptal emirlerinde, iptal işlemi güncel ekstre döneminde gerçekleşecektir.
 • World ile düzenli Fon Alım talimatlarında; son ödeme tarihi sonrasında verilecek iptal talimatları bir sonraki hesap kesim tarihi itibariyle geçerli olacaktır.
 • Yatırım fonları, tedavüldeki pay sayısı ile sınırlıdır. Müşteri adına yapılacak yatırım işlemleri, işlem tarihinde tedavüldeki yatırım fonu pay sayısının uygun olması halinde gerçekleştirilecektir.
 • Fon Alım işlemi, World’e alışveriş işlemi gibi yansımaktadır.
 • World ile yatırım fonu işlemlerinden Worldpuan kazanılmamaktadır. Ayrıca, Worldpuan ile yatırım fonu alımı yapılamamaktadır.
 • World ile yatırım fonu alınması uygulamasına World Business dahil değildir.