Ferdi Kaza Sigortası Teminatı

Kart hamilinin seyahati esnasında, beklenmedik bir kaza sonucu sakat kalması ya da vefatı halinde teminat 90.000 Euro'dur. Bu teminat 16 yaş ve altındaki çocuklar için 5.000 Euro'dur.

Kapsam Dışı Haller:

 • Tehlikeli sporlar,
 • Aynı kaza talebi için sadece 1 tazminat ödenir.

Hasar Durumunda Kart Sahibinden İstenen Evraklar:

 • Hasar talep formunun doldurulması (Bu form hasar halinde kart hamiline gönderilecektir),
 • Kazaya ilişkin polis raporu,
 • Ölüm / sakatlık durumunu belgeleyen rapor,
 • Seyahat biletinin kopyası,
 • Kredi kartı hesap özeti.

Acil Tıbbi Harcamalar

Yurt dışında, ani bir hastalık ya da kaza sonucu oluşan acil hastane, ameliyat ve diğer tedavi masrafları sigorta kapsamındadır. Acil tıbbi bir durumda Europ Assistance'a 24 saat içerisinde haber verilmesi gerekir.

Acil Tıbbi Nakiller

Europ Assistance doktorları, kart hamilinin tıbbi nakliyesine karar verdikleri takdirde yeterli bakımı sağlayabilecek olan en yakın hastanenin bulunduğu yere ve tıbbi gözetim altında, kart hamilinin tıbbi nakliyesini gerçekleştirir. Yine Europ Assistance doktorları tarafından gerekli görülmesi halinde kart hamilinin ikamet ettiği ülkeye de tıbbi nakli gerçekleştirilir.

Cenaze Nakli

Kart hamilinin yurtdışında vefatı halinde, cenazenin tarifeli havayolu veya başka vasıtalarla ülkesine geri gönderilmesi için gerekli organizasyon yapılacaktır.

Acil tıbbi harcamalar, acil tıbbi nakiller ve cenaze naklinin toplam teminatı 30.000 Euro’dur. Acil tıbbi harcamalar için muafiyet bedeli 160 Euro’dur.

Acil Tıbbi Harcamalar & Acil Tıbbi Nakiller & Cenaze Nakli için Kapsam Dışı Haller:

 • Europ Assistance'a haber verilmeden yapılan masraflar,
 • Acil tıbbi harcamaların ilk 160 Euro,
 • Daha önceden varolan hastalıklar,
 • İlk harcamalardan 12 ay sonra yansıtılan harcamalar,
 • Hamilelik,
 • Diş ve göz ile ilgili harcamalar (3. şahıslarla kaza sonucu oluşan acil tedavi haricinde),
 • Uzman bir doktor tarafından gerçekleştirilmeyen tedaviler (akupunktur vb.),
 • Tıbbi tedavi dışında kalan harcamalar (telefon görüşmeleri, otel masrafları gibi),
 • Üyenin ikametine döndükten sonraki tedavi masrafları,
 • Tehlikeli sporlar.

Acil Tıbbi Harcamalar için hasar durumunda kart sahibinden istenen evraklar:

 • Hasar talep formunun doldurulması (bu form hasar halinde kart hamiline gönderilecektir),
 • Doktor raporu,
 • Hastane faturaları,
 • Seyahat biletinin kopyası,
 • Kredi kartı hesap özeti.

Cenaze nakli ve acil tıbbi nakiller başvurları için yukarıdakiler dışında ilave belge talep edilecektir.

Kayıp Bagaj Teminatı

Kart hamilinin yurt dışı seyahati esnasında kaybolan veya hasar gören bagajı toplu taşımayı gerçekleştiren firmadan ya da polisten en geç 24 saat içinde rapor alınması şartı ile 1.000 Euro'ya kadar Europ Assistance'ın teminatı altındadır. Bagaj kaybında teminatlar öncelikle toplu taşımayı gerçekleştiren firmadan talep edilir. Ödemenin alınmasından sonra orjinal belgelerle birlikte Europ Assistance'a müracaat edilir.

Bagaj Kaybı Sigortası İçin Kapsam Dışı Haller:

 • Zararın ilk 80 Euro'su,
 • Polise veya toplu taşımayı gerçekleştiren firmaya 24 saat içinde haber verilmediği durumlar,
 • Kara ve deniz araçlarına ait aksesuarlar,
 • Kayıp ya da hasarın haşarat, aşınma, yıpranma, hava koşulları, mekanik veya elektronik hatalar, temizleme, onarım veya değiştirme gibi nedenler ile oluşması,
 • Para bozdurma sırasında kur farkı nedeniyle oluşacak zararlar,
 • Gümrük ve benzeri birimler tarafından el koyma veya alıkoyma nedeniyle oluşan bagaj, para ve değerli eşya kayıpları,
 • Bagajda kilitli olmayan veya güvenlik önlemleri alınmamış veya içinde kimse olmayan bir araçta oluşan kayıplar,
 • Kullanımı sırasında hasar gören spor aletlerinin kaybı ve kiralanan ürünler,
 • Kontak lenslerin kaybı veya hasarı,
 • Çalınma veya kaybın meydana gelmesini önlemek amacıyla gerekli güvenlik önlemlerin alınmadığı ve gerekli özenin gösterilmediği durumlar,
 • Bagaj kart hamili tarafından elde taşınmadıkça ya da kart hamilinin kontrolü altında taşınmadıkça, profesyonel taşımacılık firmasının sorumluluğu altındaki bagaj içerisinde bulunan elektronik cihazlar (dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinesi, cep telefonu vb.) ve kıymetli eşyaların çalınması veya hasarı,
 • Gece geç saatlerde (hava karanlıkken), araç içerisinde bırakılan eşyanın çalınması, araç alarm ile korunuyor olsa dahi kapsam dışıdır.

Hasar Durumunda Kart Sahibinden İstenen Evraklar

 • Hasar talep formunun doldurulması (bu form hasar halinde kart hamiline gönderilecektir),
 • Bagaj kaybıyla ilgili olarak en geç 24 saat içinde taşımacı firmadan ya da polisten alınan rapor,
 • Bagaj kaybıyla ilgili olarak taşımacı şirket tarafından size yapılan ödemeyi gösteren belge,
 • Bagajın içindeki eşyalarınıza ait faturalar veya kanıt niteliğinde belgeler,
 • Seyahat biletinin kopyası,
 • Kredi kartı hesap özeti.

Gecikmeli Kalkış

Deniz veya havayolu ile yaptığınız seyahat esnasında, toplu taşımayı gerçekleştiren firmanın, kötü hava şartları, teknik arıza veya grev nedeniyle tarifeli kalkış saatinde meydana gelen gecikmeler, ilk 4 saatten sonra en fazla 12 saate kadar sigorta kapsamındadır. Toplu taşımayı gerçekleştiren firmadan gerekli yazıların alınması şartıyla, gecikmeli kalkış sigortası kapsamından faydalanabilmek için yolcunun check-in yaptırmış olması ve orijinal bilet üzerinde belirtilen seferin kalkışının gecikmesi gerekmektedir. Maksimum teminat 100 Euro’dur.

Kapsam Dışı Haller:

 • Gecikmelerin ilk 4 saati,
 • Uçağın kalkışındaki gecikme nedeniyle aktarma uçuşlarının kaçırılması,
 • İptal olan seferler,
 • Yolcunun uçuş numarası ayrı olan bir uçağa alınması,
 • Kart hamilinin zamanında check-in yaptırmaması veya gerekli evrakları yanında bulundurmaması nedeniyle oluşabilecek gecikmeler,
 • Resmi kuruluşların engellemesi nedeniyle oluşabilecek gecikmeler.

Hasar Durumunda Kart Sahibinden İstenen Evraklar:

 • Hasar talep formunun doldurulması (bu form hasar halinde kart hamiline gönderilecektir),
 • Taşımacı Şirketten alınan, uçağın tarifeli kalkış ile gecikmeli kalkış saatini ve gecikmenin nedenini belirten bir mektup,
 • Check-in yapıldığını belgelemek uzere boarding pass kopyaları,
 • Seyahat biletinin kopyası,
 • Kredi kartı hesap özeti.

Bagaj Gecikmesi

Deniz veya havayolu ile yaptığınız seyahatlerinizde, yurtdışında, bagajın ilk 12 saatten sonra gecikmesi için, toplu taşımayı gerçekleştiren firmadan gerekli yazıların alınması şartıyla maksimum teminat 100 Euro’dur.

Kapsam Dışı Haller:

 • Gecikmelerin ilk 12 saati,
 • İkamet edilen ülkede meydana gelen gecikmeler,
 • Taşımacı firmadan ilk 24 saat içinde bagajın geciktiğine dair belgenin alınmaması.

Hasar durumunda kart sahibinden istenen evraklar:

 • Hasar talep formunun doldurulması (bu form hasar halinde kart hamiline gönderilecektir),
 • Taşımacı şirketten bagajın geciktiğine dair alınan belge (24 saat içinde alınması gerekmektedir),
 • Taşımacı şirketten alınan, bagajın saat kaçta ve hangi tarihte teslim edildiğini gösterir nitelikte bir belge,
 • Seyahat biletinin kopyası,
 • Kredi kartı hesap özeti.
 • Gecikmeye istinaden yapılan harcamaların faturası

Seyahat İptali

Seyahat iptallerinde, kart hamilinin yaralanması, hastalığı, yakın akrabasının(1. derece akraba) vefatı, yaralanması ya da hastalanması, zorunlu karantina, uçak kaçırma (kart hamilinin de içinde olduğu uçağın hava korsanları tarafından kaçırılması), teknik arıza, kötü hava şartları, grev, isyan halleri sigorta kapsamı içindedir. Seyahatin iptali durumunda önceden ödenmiş ve iadesi alınamayan seyahat biletlerinin ve/veya konaklama ücretinin iadesi için Europ Assistance'nin teminatı, taşımacı firmadan ya da sorumlu yerlerden gerekli yazıların alınmış olması şartıyla 1.500 Euro'ya kadardır. Taşımacı firmanın neden olduğu iptallerde oluşan masraflar, öncelikle taşımacı firmadan talep edilecektir.

Kapsam Dışı Haller:

 • Taşımacı şirketin veya acentenin iflası, kapanması,
 • Doktorun onay vermemesine rağmen yapılan seyahetler,
 • Tehlikeli sporlar (amatörce yapılan kış sporları hariç),
 • Daha önceden varolan hastalıklar.
 • Tıbbi nakil veya cenaze nakli dolayısıyla oluşan iptaller,

Hasar Durumunda Kart Sahibinden İstenen Evraklar:

 • Hasar talep formunun doldurulması (bu form hasar halinde kart hamiline gönderilecektir),
 • İptal nedeninin resmi makamlarca belgelenmesi,
 • Ödenen paranın acente / havayolu şirketi / otel tarafından geri iadesinin yapılmadığına dair mektup,
 • Acenteden alınan ayrıntılı fatura,
 • Seyahat biletinin kopyası,
 • Kredi kartı hesap özeti.

Danışma Servisi

Seyahat öncesinde, gidilecek ülke ile ilgili olarak gerekli aşılar hakkında bilgi alabilir.

Yurtdışı Tıbbi & Hukuki Referanslar

Seyahat esnasında Europ Assistance merkezlerinden birini arayarak doktor, avukat, tercüman, hukuk büroları, hastane gibi merkezlerin irtibat bilgilerini temin edebilir.

Olay Yerine Doktor Gönderilmesi

Sağlık durumu nedeniyle tıbbi nakliyenin olanaksız olduğu, telefonla yardım alamadığınız ve yerel olarak tedavi sağlanamadığı durumlarda Europ Assistance doktorları eğer gerekli görürlerse, durumu değerlendirmek üzere bir uzman hekimin olay yerine gönderilmesini sağlar. Bununla ilgili tüm masraflar kart hamiline aittir.

Acil İlaçların Gönderilmesi

Yurt dışındaki acil durumlarda acil tedaviyi gerçekleştiren doktor tarafından istenilen ve yerel olarak sağlanamayan her türlü ilacın size ulaştırılmasını organize edilir. İlacın gönderilmesi için yapılan masraflar karşılanmakla beraber ilaç ücreti kart hamiline aittir.

Üçüncü Şahısların Kart Hamilinin Yanına Ulaştırılması

Müşteri yalnız seyahat ettiği sırada, yurtdışında 7 devamlı günden uzun süre hastaneye yatacak olursa, hastanın göstereceği bir kimseye, hastayı ziyaret etmesi için "economy class" gidiş-dönüş uçak bileti organize edecektir.

Acil İlaçların Gönderilmesi

Yurt dışındaki acil durumlarda acil tedaviyi gerçekleştiren doktor tarafından istenilen ve yerel olarak sağlanamayan her türlü ilacın size ulaştırılmasını organize edilir. İlacın gönderilmesi için yapılan masraflar karşılanmakla beraber ilaç ücreti kart hamiline aittir.

Üçüncü Şahısların Kart Hamilinin Yanına Ulaştırılması

Müşteri yalnız seyahat ettiği sırada, yurtdışında 7 devamlı günden uzun süre hastaneye yatacak olursa, hastanın göstereceği bir kimseye, hastayı ziyaret etmesi için "economy class" gidiş-dönüş uçak bileti organize edecektir.

Hastanın Tıbbi Takibi

Gerektiğinde üyenin ailesini ya da şirketini, verilen hizmetler ve uygulanan tedaviden haberdar eder.

Sigorta Kapsamından Faydalanmak için;

 • Kart hamilinin, kendisiyle birlikte seyahat eden eşinin ve 19 yaşından küçük çocuklarının (herhangi bir öğrenim kurumuna devam etmesi halinde 24 yaşından küçük) seyahat biletlerinin tamamının (gidiş-dönüş ve tüm ilave parkurlar) Crystal kartla ödemiş veya puan ile alınmış olması,
 • Kart hamilin eşinin ve çocuklarının kapsamdan faydalanabilmesi için kart hamili ile birlikte seyahat ediyor olmaları,
 • Çocukların sigorta kapsamına girmeleri için bekar ve kart hamiliyle birlikte ikamet ediyor olmaları (eğitim nedeniyle ayrı yaşayanlar hariç),
 • Sigorta hizmetlerinden faydalanabilmek için acil sağlık durumlarında 24 saat içersinde; diğer durumlarda ise mümkün olan en kısa zamanda sigortaya haber verilmesi ve en geç 30 gün içinde belgelerle müracat edilmesi,
 • Seyahatin tamamının toplu taşıma araçları ile gerçekleştirilmesi,
 • Kaza ya da hastalık halinin ani, beklenmedik şekilde, kontrol dışı meydana gelmesi ve çok acil müdahaleyi gerektirmesi,
 • Ferdi Kaza Sigortası için ölüm nedeninin ani bir kaza sonucu olması,
 • Europ Assitance'a başvuru sırasında orjinal evraklar gerekmektedir.
 • Sigorta, seyahatin başlangıç tarihinden itibaren 90 gün boyunca ve ikamet edilen ülke dışında geçerlidir.
 • Amatörce yapılan kış sporları da kapsama dahildir.

Sigortanın Genel İstisnaları

 • Yaralanma ya da hastalığın savaş, terör, işgal, iç savaş, isyan, devrim gibi vb. nedenlere bağlı olarak oluşması,
 • Var olan hastalıkların nüksetmesi, hasta olarak yolculuğa çıkılması, yolculuğun tedavi amacıyla yapılması,
 • Hamilelikler,
 • Mesleki veya işle ilgili olarak tehlikeli bir iş yaparken ya da tehlikeli ve / veya organize sporlar yapılması sonucu oluşan kaza ve hastalıklar,
 • Kişinin kendini tehlikeye atması, kendine zarar vermesi, hastalanmasına neden olması, HIV, AIDS, uyuşturucu bağımlılığı vb,
 • Başka bir sigorta tarafından karşılanan hasarlar,
 • Seyahatin ilk 90 gününden sonraki olaylar,
 • Doktorun onay vermemesine rağmen yapılan seyahatler,
 • Tehlikeli sporlar,
 • İkamet edilen ülkede oluşan hasarlar ve yapılan masraflar,
 • Europ Assistance'ın onayının alınmadığı ve / veya Europ Assistance tarafından organize edilmeyen durumlarla ilgili harcamalar.
 • Hasar bildirimlerinin, hasarın gerçekleştiği tarihten itibaren 90 gün içinde yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde hasar değerlendirmeye alınamayacaktır.
 • Sigortalının, hasarı ile ilgili beyanda bulunduktan sonra 30 gün içinde beyan formu da dahil kendisinden talep edilen evrakları göndermesi gerekmektedir.
Sigorta hizmetleri Europ Assistance'tan alınmakta olup, kapsamlarıyla ilgili herhangi bir anlaşmazlık durumunda her zaman poliçenin İngilizce aslı esas alınır.