• World ile tek seferlik talimatlarda talimat günü, düzenli Fon Alım talimatı verilmesi halinde ise müşterinin her ay için talimatında belirttiği tarihte, işlem için yeterli kullanılabilir limitinin bulunması işlemin gerçekleşebilmesi için gereklidir. Fon Alım tutarından daha az kullanılır limit bulunması durumunda kısmi Fon Alımı yapılmamaktadır.
 • Fon Alım talimatı için vadesiz mevduat hesabınızın bulunması gerekmektedir.
 • World ile Fon Alımı'nda asgari talimat tutarı 50 TL'dir.
 • World ile Fon Alım işleminin gerçekleşmesi için, kredi kartı son ödeme tarihi geldiğinde dönem borcu ödeme kontrolü olmadan fon alım emri yaratılacaktır. Son ödeme tarihinde kredi kartı dönem borcunun ödenmeyen kısmının faizlendirilmesinde fon alışı için verilen talimatlar da alışveriş olarak işlem görecek ve ödeme tutarına bağlı olarak gecikme ve/veya alışveriş faizi yansıtılacaktır.
 • Fon Alım emri, kredi kartı son ödeme tarihini takip eden gün yaratılır.
 • Valörlü fonlarda, emrin yaratılmasından bir gün sonra o günkü fiyattan fon alım işleminiz gerçekleşir. Aynı gün valörlü fonlarda ise emrinizin yaratıldığı gün fon alım işleminiz gerçekleşir.
 • Hesap kesim tarihi öncesinde verdiğiniz alım talimatı, takip eden ilk hesap kesim tarihinde hesap özetine yansır. Hesap kesim tarihi sonrasında verdiğiniz emirler ise bir sonraki dönemin hesap özetine yansımakta ve işlem bunu takip eden dönemde gerçekleşmektedir.
 • Bir önceki döneme ait son ödeme tarihi ile güncel döneme ait hesap kesim tarihine kadar verilen Fon Alımı iptal emirlerinde, iptal işlemi güncel ekstre döneminde gerçekleşecektir.
 • World ile düzenli Fon Alım talimatlarında; son ödeme tarihi sonrasında verilecek iptal talimatları bir sonraki hesap kesim tarihi itibariyle geçerli olacaktır.
 • Yatırım fonları, tedavüldeki pay sayısı ile sınırlıdır. Müşteri adına yapılacak yatırım işlemleri, işlem tarihinde tedavüldeki yatırım fonu pay sayısının uygun olması halinde gerçekleştirilecektir.
 • Fon Alım işlemi, World'e alışveriş işlemi gibi yansımaktadır.
 • World ile yatırım fonu işlemlerinden Worldpuan kazanılmamaktadır. Ayrıca, Worldpuan ile yatırım fonu alımı yapılamamaktadır.
 • World ile yatırım fonu alınması uygulamasına World Business dahil değildir.