30 Haziran 2018 tarihinde 30464 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandığı üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,02, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,52 olacaktır.

Faiz Kalemleri Eski Yeni Faiz Dönemi
Nakit Çekim Faiz Oranı %1,84 %2,02 Aylık
Alışveriş Faiz Oranı %1,84 %2,02 Aylık
Gecikme Faizi %2,34 %2,52 Aylık
Taksitli Nakit Avans Kredisi Faiz Oranı 2-12 ay arası faiz oranı: %1,84 %2,02 Aylık
Talimatlı Fatura Ödeme İşlem Faizi %1,84 %2,02 Aylık
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) +3 taksit için %1,83 Peşin Faiz +3 taksit için %2,00 Peşin Faiz Her işlemde tek seferlik
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) +2 taksit için %1,21 Peşin Faiz +2 taksit için %1,33 Peşin Faiz Her işlemde tek seferlik
taksitçi-Taksitlendirme İşlem Faizi (100 TL ve üzeri tutar için) +1 taksit için %0,61 Peşin Faiz +1 taksit için %0,67 Peşin Faiz Her işlemde tek seferlik

Faiz oranının arttırılması halinde bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz (30) gün önce KART HAMİLİ’ne bilgilendirme yapılır. Kart hamili faiz artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm borcunu ödeyip kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.