7 Mart 2016 tarihine kadar 7 Mart 2016 tarihinden sonra Tahsilat Periyodu
KART ÜCRETİ Asıl Kart Ek Kart Asıl Kart Ek Kart
Worldcard 76 TL 38 TL 83 TL 41,5 TL Yıllık
World Gold 87 TL 43,5 TL 95 TL 47,5 TL Yıllık
World Platinum (Temassız Özellik dahil) 98 TL 49 TL 107 TL 53,5 TL Yıllık
Crystal (Temassız Özellik dahil) 435 TL 130 TL 435 TL 130 TL Yıllık
adios (Temassız Özellik dahil) 100 TL 50 TL 110 TL 55 TL Yıllık
adios Premium (Temassız Özellik dahil) 150 TL 70 TL 160 TL 80 TL Yıllık
taksitçi (Temassız Özellik dahil) 76 TL 38 TL 83 TL 41,5 TL Yıllık
Play 76 TL 38 TL 83 TL 41,5 TL Yıllık
Play (öğrenci belgesi ibrazıyla) (Temassız Özellik dahil) 0 TL - 0 TL - Yıllık
Fenerbahçe Worldcard 76 TL - 83 TL - Yıllık
Fenerbahçe World Gold 87 TL - 95 TL - Yıllık
Fenerbahçe World Platinum 98 TL - 107 TL - Yıllık
Opet Worldcard (Temassız Özellik dahil) 87 TL 43,5 TL 95 TL 47,5 TL Yıllık
World Eko (Temassız Özellik dahil) 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL Yıllık
7 Mart 2016 tarihine kadar 7 Mart 2016 tarihinden sonra Tahsilat Periyodu
Kart Yenileme Ücreti (yılda üç ve üzeri adette olması halinde) 8 TL 8,75 TL Tek seferlik
21 Nisan 2016 tarihine kadar 21 Nisan 2016 tarihinden sonra Tahsilat Periyodu
PTT ve World Üye İşyerleri aracılığıyla ödeme işlem ücreti 2 TL 2,75 TL Her işlemde tek seferlik

Belirtilen ücretlere BSMV ve varsa KKDF dahildir.

ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ:

Bu formdaki yıllık (bir takvim yılı içinde) ücretlerde; Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı ve üzerinde artış yapılabilmesi için finansal tüketiciden onay alınması, bunun altında artış öngören değişikliklerin ise finansal tüketiciye en az otuz gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla bildirilmesinin zorunlu olduğunu, bu bildirim üzerine finansal tüketicinin kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren onbeş gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkım olduğunu, bu hakkın kullanılması hâlinde uygulanacak ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret tahsil edilmeyeceğini kabul ve beyan ederim. Kuruluşlar, vazgeçme hakkını kullanan finansal tüketiciye uyuşmazlık konusu ürün veya hizmeti vermeyi durdurabilir. Finansal tüketicinin ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmesi hâlinde, değişikliğin kabul edildiği varsayılır. Kartınızın kapatılması için talebinizi Yapı Kredi Çağrı Merkezi'ne veya Yapı Kredi şubelerine iletebilirsiniz.

TAHSİLAT ŞEKLİ:

Tahsilatın, ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya hesaben veya karta borç kaydedilmek veya talebime bağlı olarak kredili mevduat hesabımın limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılacağını kabul ve beyan ederim.

Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilginin Sözleşme'de yer almakta olup dikkatle inceleyebilmem ve anlaşılmayan konularda Bankanızdan detaylı açıklama talep edebilmem amacıyla Kredi Kartları Üyelik Sözleşmesi'ne ek olarak, bu formun bir nüshasının tarafıma teslim edildiğini kabul ve beyan ederim.