ÜCRET VE KOMİSYONLAR ESKİ YENİ
Kart Yenileme Ücreti - 10,95 TL

Taksitli Nakit Çekim Ücreti

Telefon Bankacılığı ve ATM %3,5+6 TL -
Yapı Kredi şubeleri %3,5+8 TL -
Kart Gönderim Ücreti Worldcard, World Gold, World Platinum, adios, adios Premium, taksitçi, Play, Fenerbahçe Worldcard, Fenerbahçe World Gold, Fenerbahçe World Platinum, Opet Worldcard 5 TL -
Crystal 25 TL -
World Eko 7 TL -
Taksitlendirme İşlem Faizi** taksitçi +3 taksit için: %2,40 (ücret) +3 taksit için: %2,00 Peşin Faiz
+2 taksit için: %1,60 (ücret) +2 taksit için: %1,33 Peşin Faiz
+1 taksit için: %0,80 (ücret) +1 taksit için: %0,67 Peşin Faiz
Gecikme Bildirim Ücreti 6 TL 0 TL
Kredi Kartı Hesap Özeti Bilgi Fişi Ücreti (ATM) 0,5 TL -
Kredi Kartı Limit/Bakiye İnceleme Fiş Ücreti (ATM) 0,5 TL -
Kredi Kartı Hesap Bildirim Cetveli Basım Ücreti (ATM) 1 TL -
Geçmiş Dönem Hesap Özeti Gönderim Ücreti 1,85 TL 2,25 TL

*28 Mart 2015 itibariyle, bir takvim yılı içerisinde kayıp, çalıntı ve benzeri nedenler dolayısıyla gerçekleştirilen iki adede kadar kart yenilemelerden ücret alınmayacak olup, 3. değişim ile birlikte her bir asıl ve ek kart yenilemesi için 13,25 TL ücret alınacaktır.
**"Taksitlendirme İşlem Ücreti", "Taksitlendirme İşlem Faizi" olarak değişmiştir. Belirtilen ücretlere KKDF ve BSMV dahildir, belirtilen faiz oranlarına KKDF ve BSMV dahil değildir.

ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ:

Bu formdaki yıllık (bir takvim yılı içinde) ücretlerde; Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı ve üzerinde artış yapılabilmesi için finansal tüketiciden onay alınması, bunun altında artış öngören değişikliklerin ise finansal tüketiciye en az otuz gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla bildirilmesinin zorunlu olduğunu, bu bildirim üzerine finansal tüketicinin kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren onbeş gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkım olduğunu, bu hakkın kullanılması hâlinde uygulanacak ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret tahsil edilmeyeceğini kabul ve beyan ederim. Kuruluşlar, vazgeçme hakkını kullanan finansal tüketiciye uyuşmazlık konusu ürün veya hizmeti vermeyi durdurabilir. Finansal tüketicinin ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmesi hâlinde, değişikliğin kabul edildiği varsayılır. Kartınızın kapatılması için talebinizi Yapı Kredi Çağrı Merkezi'ne veya Yapı Kredi şubelerine iletebilirsiniz.

TAHSİLAT ŞEKLİ:

Tahsilatın, ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya hesaben veya karta borç kaydedilmek veya talebime bağlı olarak kredili mevduat hesabımın limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılacağını kabul ve beyan ederim.

Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilginin Sözleşme'de yer almakta olup dikkatle inceleyebilmem ve anlaşılmayan konularda Bankanızdan detaylı açıklama talep edebilmem amacıyla Kredi Kartları Üyelik Sözleşmesi'ne ek olarak, bu formun bir nüshasının tarafıma teslim edildiğini kabul ve beyan ederim.